Nunnauuni.cz
...

Mastek Mammutti tvoří jedinečná kamna, která vydrží žár a teplo sálají dlouhé hodiny

Úvod /  O kamnech
Mastek Mammutti tvoří jedinečná kamna, která vydrží žár a teplo sálají dlouhé hodiny

Když bylo ve Finsku v 19. století objeveno naleziště kvalitního mastku, způsobilo to mezi staviteli krbů pozdvižení. Vnitřek kamen zhotovený ze žáruvzdorného mastku se totiž nikdy nedrolí ani nepálí a perfektně akumuluje teplo. A tak začala vznikat kamna, která sálají teplo do interiéru ještě dlouhé hodiny po vyhasnutí ohně. Jedinečné vlastnosti propůjčuje kamnům mastek Mammutti, který se těží v oblasti Nunnanlahti. Proč je tak neobyčejný?

Naleziště mastku, který ve světě nemá obdoby, objevili krbařští mistři, dědeček a otec zakladatele společnosti NunnaUuni, jež dodnes vyrábí mastkové krby. Brzy zjistili, že mastek Mammutti se svými vlastnostmi odlišuje od ostatních mastků vyskytujících se v této oblasti. Začali proto tento vysoce žáruvzdorný kámen s prvotřídními akumulačními vlastnostmi používat na stavbu krbů. Výjimečnost tohoto mastku potvrdil i geologický průzkum, který ve Finsku probíhal mezi roky 1994 až 2001 a jenž pro důl MammuttiStone ve vlastnictví Nunnanlahden Uuni Oy prováděla finská společnost Kivitieto Oy pod vedením expertů Aukise Kärki a Seppa Gehöra.

Mastek je stvořený pro krby a kamna

Mastek je metamorfní hornina, která vznikla minerálními reakcemi, jež probíhaly při velmi vysokém tlaku a teplotě. V Mohsově stupnici tvrdosti spadá do kategorie 1. Vyskytuje se ojediněle, a proto je poměrně vzácný. Označení mastek se používá pro různé druhy kamenů s odlišným minerálním složením a různými vlastnostmi. Společným jmenovatelem je jejich snadná opracovatelnost. Ostatní vlastnosti, například žáruvzdornost nebo tepelná akumulace, jsou kolísavé, proto se pro stavbu kamen a krbů hodí jen některé mastky.

Specifické vlastnosti má mastek z naleziště MammuttiStone, které vlastní společnost Nunnanlahden Uuni Oy a jsou z něho vyráběny krby a kamna pod značkou NunnaUuni. Mastek z této oblasti je tvořený hlavně magnezitem (z 30 až 50 %) a břidličnatým talkem (ze 45 až 55 %), proto je ideální pro stavbu krbů a kamen. Je třeba podotknout, že ani mastek z tohoto dolu není vždy ve stejné kvalitě! Ložisko obsahuje až 13 různých typů mastků, které jsou vhodné pro různé účely. Společnost NunnaUuni těží mastek uprostřed naleziště a každý vytěžený kvádr napřed testuje, aby zjistila, jaká je jeho žáruvzdornost nebo tepelná akumulace. Proto může svými krby a kamny z mastku uspokojit ty nejnáročnější zákazníky. 

Tepelně je namáhané především ohniště krbů a kamen. Mastek má tu výhodu, že se nedrolí a nepraská, jak se často stává u běžného šamotu, ale spíše se roztaví a speče dohromady. Na vnitřní konstrukce topenišť se nejlépe hodí zrnitý a břidličnatý druh mastku MammuttiStone. Mastek s obsahem zrnitého magnezitu je vhodný pro stavbu komínů nebo dalších prvků krbů, v nichž teplota nepřesáhne 500 °C. Hrubozrnný mastek MammuttiStone pak může být použitý na vnější části krbů, kde teplota nepřesahuje 200 °C.

Mastek Mammutti zrozen k akumulaci

Materiály používané pro krby musejí mít dobrou tepelnou jímavost a teplo musejí vést účinně. Měrná tepelná kapacita mastku MammuttiStone byla stanovena testováním tří vzorků materiálů a výsledky ukázaly, že při 0 °C činí 790–820 kg-1K-1 a při 50 °C se zvyšuje na 910–930 kg-1K-1. Absolutní hodnota tepelné vodivosti závisí na teplotě a je dána minerálním složením a průměrnou velikostí zrna. Hodnota tepelné vodivosti pro štěpný stavební MammuttiStone typu talek-magnezit je při 50 °C normálně 2–4 W/mK ve směru kolmém ke štěpné rovině a 4–5,5 W/mK v rovině s ní rovnoběžné. MammuttiStone s rovinnou břidličnatostí je proto vhodný na prvky, kde může být efektivně využit poměr mezi tepelnou vodivostí a břidličnatostí. Různé testy také prokázaly, že varianta břidličnatého jemnozrnného MammuttiStone s magnezitem vydrží extrémní tepelné namáhání.

Lineárně uspořádané varianty MammuttiStone se zvrásněným talkem mají dobrou tepelnou vodivost v jednom lineárním směru a značně horší ve směrech na něj kolmých. Hodnoty absolutní tepelné vodivosti lineárně uspořádaného mastku jsou také úměrné teplotě materiálu a zrnitosti kamene. Jemnozrnný MammuttiStone s minimální břidličnatostí nebo vrásami ve struktuře rovinné štěpnosti je nejvyšší jakosti a nejlépe proto snáší extrémní tepelné namáhání. Může být proto použitý pro prvky, které jsou takovému tepelnému namáhání vystavené. Vysoký výkon při tepelném rázu jasně dokládá tuto žádanou kvalitu mastku MammuttiStone.

Důležité je, co se při zatopení děje v akumulačních krbových kamnech z mastku. Nejvyšší zápalná teplota dřeva v krbu dosahuje 800 až 1 200°C, ale studie provedené firmou Nunnanlahden Uuni Oy ukázaly, že při běžném užívání se povrch nejteplejších kamenů ohřívá maximálně na 650 °C. Magnezit přítomný na povrchu mastku se při teplotách přesahujících 520 °C mění na periklas neboli oxid hořečnatý (MgO). Periklas a talek se pod náporem teploty spečou dohromady a vytvoří tvrdý povrch topného prostoru. Periklas je velmi tvrdý, podle Mohsovy stupnice má tvrdost 6. Mastek je tak nejlepším materiálem na stavbu topeniště, nejdůležitější části krbu. Pokud k tomu připočítáme vynikající schopnost akumulace tepla a vysokou odolnost proti extrémním teplotám, v přírodě nenajdete lepší materiál pro krby a kamna. To, co kamnářští mistři věděli už před sto lety, ostatně potvrdil výzkum, který mastek zkoumal a jehož výsledky jsme zmínili výše.


Fotogalerie